Dorian Korts en Wiltrud Knispel

 

 

 

 

Stiltedag

De bedoeling van de stiltedag is 'het in stilte zijn met elkaar'.  Wij zijn gewend de hele dag met elkaar te communiceren, verbaal en non-verbaal. Dit is iets wat in onze natuur zit ingebakken en wat onze kracht is. Deze kracht,  het gericht zijn op elkaar, kan ons ook afleiden van onszelf en van ons innerlijk, van onze ziel. Door regelmatig in stilte te zijn kan er ruimte en rust  ontstaan  om -weer- oog te hebben voor ons innerlijk, om de verbinding met onszelf te hervinden of te verdiepen.

Voor veel mensen is dit een vreemde ervaring. In stilte zijn kan prettig zijn, maar soms ook lastig en bedreigend.Je kunt geconfronteerd worden met  bv.emoties, weerstanden of  herinneringen. Voordat rust, ruimte en verbinding kunnen ontstaan moeten soms dit soort  belemmeringen opgeruimd of doorleefd worden.

Daarnaast stap je voor even uit de gebruikelijke omgangsvormen. Zaken die je je hele leven als fatsoenlijk of normaal hebt bestempeld, hoeven even niet. Je hoeft even niet te praten, niet gericht op de ander te zijn. Je kan en mag ruimte voor jezelf maken. Dit is de reden dat aan het begin van de stiltedag goede afspraken worden gemaakt over hoe we met elkaar omgaan in de stilte, er wordt voor die dag een nieuwe gedragscode afgesproken. Het streven is zo'n sfeer en structuur te bieden dat deelnemers zich kunnen overgeven aan hun eigen beleving.

De dag wordt ingevuld met een programma. Het programma bestaat o.a. uit yoga, meditatie (in beweging) rust, samen eten, wandelen. Aan het eind van de dag wordt de stilte verbroken en is er ruimte voor het delen van ervaringen.   Kosten: € 35,00.

 

Voor informatie of aanmelding Wiltrud Knispel of tel. 0316-261426

 

Wiltrud KnispelE: wiltrud@yogaduiven.nlT: 0316-261426-Yvonne FreriksE: yvonne@yogaduiven.nlT: 0316-267331